אודות מעבדת שירות השדה

מעבדת שירות השדה בעמק הירדן קיימת משנת 1950. הבעלים של המעבדה הינם צמח מפעלים אזוריים עמק הירדן. המעבדה נותנת שירות לחקלאי עמק הירדן וסובב כנרת, רמת הגולן, גליל עליון ועמק בית שאן. מטרת הבדיקות המבוצעות במעבדה הן לעזור לחקלאי, למדריך ולחוקר לאתר בעיות קרקע או גידול במידה וישנן, העלולות להפריע למהלך גידול תקין של הצמח.

כמו כן הבדיקות מסייעות לקבוע את מנת הדשן שיש לתת לגידול על מנת להשיג תוצאות אופטימאליות תוך חיסכון מרבי בדשנים ובמים, להפחית שימוש עודף של כימיקלים וכך לתרום לאיכות הסביבה ושימור הקרקע.

החומרים הנבדקים במעבדה הם: קרקע, מצעי גידול, מים, שפכים וקולחים, תמיסות הזנה, חומר צמחי, דשנים נוזליים ומוצקים, קומפוסט וזבל אורגני.

החל משנת 2012 קיבלה המעבדה הכרה מטעם משרד הבריאות לבדיקות מי קולחים ושפכים.

שירות השדה מתחמה גם בייעוץ אגרונומי ובביצוע סקרי קרקע. ממצאי סקרי הקרקע שנערכו בחלקות עמק הירדן ע"י אמקה כנרתי ומדריכי שרות השדה אחרים במהלך למעלה מחמישים שנה, כוללים תוצאות בדיקות מעבדה. דוגמאות של רגבי קרקע שמורות בארכיון קרקעות ייחודי מסוגו בארץ יחד עם תיאור חתך הקרקע והמלצה על התאמת החלקה הנסקרת לנטיעה. נתונים אלה מוחשבו ב-GIS (ממ"ג) המאפשרת גישה נוחה לנתונים.

הסמכות והכרה

ב-11/6/2006 קיבלה המעבדה את ההסמכה מטעם "הרשות הלאומית להסמכת מעבדות" בתקן ISO 17025 
למעבדות ומאז נבחנת המעבדה אחת לשנה ומחדשת את ההסמכה.

תעודת הסמכה – רשות המעבדות

תעודת הכרה במעבדות – משרד הבריאות

מנהלים

מנהלת תחום שירות השדה, נורית בן הגיא

בעלת תואר שני בפקולטה לחקלאות של האוניברסיטה העברית בירושלים.
050-7550053 | nuritgamla@gmail.com

מנהל מעבדת שירות השדה, פבל טריפונוב

בעל דוקטורט במדעי הקרקע והמים.
054-7289393 | labsoil@zemach.co.il