אודות צמח נסיונות

צמח נסיונות הינו מרכז אזורי למחקר, הדרכה ושירותים לחקלאים, העוסק בארבעה תחומים מרכזיים:

 • מחקר חקלאי יישומי בענפי הצומח המתבצע בשיתוף פעולה הדוק עם מו"פ צפון ומוסדות מחקר ארציים.
  לצורך המחקר אנו מפעילים חוות המחקר העוסקת בגידולים שונים: בננות, מנגו, אבוקדו, תמרים ועוד.
  בחווה אנו חוקרים נושאים שאינם ניתנים לבדיקה בחלקות המשקיות – זנים, כנות, או מחקרים אחרים,
  שעלולים לסכן את עצם קיומו של המטע.
 • מתן שירותים לחקלאים – הפעלת מערך פיקוח מזיקים, מתן הדרכה למגדלים השלמת ההדרכה של שה"מ
  (שירות ההדרכה והמקצוע של משרד החקלאות). מרבית המדריכים משולבים במערכת המקצועית והמחקרית של מרכז המחקר.
 • הפעלת מעבדה לשרות השדה המספקת שרותי בדיקות קרקע, מים, עלים ועוד.
 • מעבדת תרבית רקמה המתמחה בייצור שתילי מג'הול, ניקיון צמחים, שמירת בנקים, קרנטינה ועוד.

הפעילות ממומנת ממספר מקורות:

 • מימון חיצוני למחקרים ממוסדות חוץ, כמו המדען הראשי של משרד החקלאות, מועצת הצמחים.
 • ייעוץ מקצועי בארץ ובחו"ל.
 • פדיון עבור הפרי שמיוצר בחוות.מתן שירות בתשלום באזור ומחוצה לו.
 • גבייה מהמשקים – לפי מפתח ענפי שנקבע בשיתוף עם המגדלים לכל פעילות.

במשך השנים הצלחנו ליצור צוותי עבודה, המעבירים את הידע השוטף שנצבר במערכת המרכזית לכל מי שזקוק לו.
תמיד נמצאת בהישג יד הדרכה עניינית וברמה גבוהה ביותר.
אנו רואים מרכז זה כמאגר הידע היציב ביותר, אשר יש לעודדו, כדי לקיים ולקדם את מכלול הענפים וכדי ליזום
ולפתח ענפים חדשים, אשר יפרנסו את המשקים בהווה ובעתיד.

עוצמתה של המערכת הינה היכולת לפתח פעילות עצמאית מחד ומשיתוף הפעולה בין עובדיה  לבין היחידות האחרות מאידך.

בעלי תפקידים

מנכל נסיונות ותרבית רקמה

רון יצחקי

050-7279191

ron@zemach.co.il

מנהלת אדמינסטרטיבית

ריקי וולטינסקי

04-6773200

‎nisyonot@zemach.co.il

נסיונות בננות

ד"ר יאיר ישראלי

050-5758228

yairi@zemach.co.il

מנהל מעבדת שרות השדה

ד"ר פבל טריפונוב

054-7289393

labsoil@zemach.co.il

מנהלת תחום שרות השדה

נורית בן הגיא

050-7550053

labsoil@zemach.co.il

מנהלת מעבדת תרבית רקמה

הילה חן

054-9000826

tarbit@zemach.co.il

מנהל תחום המו"פ

עידן אלינגולד

050-9977524

idane@zemach.co.il

פקחית מזיקים אזורית

עינת בן עמי

052-3864400

einat2@gmail.com

מנכ"ל נסיונות ותרבית רקמה, רון יצחקי
050-7279191, ron@zemach.co.il

מזכירות, ריקי וולטינסקי
04-6773200, ‎nisyonot@zemach.co.il

נסיונות בננות, ד"ר יאיר ישראלי
050-5758228, yairi@zemach.co.il

מנהל מעבדת שרות השדה, ד"ר פבל טריפונוב
054-7289393, labsoil@zemach.co.il

מנהלת תחום שרות השדה, נורית בן הגיא
050-7550053labsoil@zemach.co.il

מנהלת מעבדת תרבית רקמה, הילה חן
054-9000826, tarbit@zemach.co.il

מנהל תחום המו"פ, עידן אלינגולד
050-9977524idane@zemach.co.il

פקחית מזיקים אזורית, עינת בן עמי
052-3864400einat2@gmail.com