פעילויות תרבית רקמה

ריבוי זני תמר

המעבדה מתמחה בריבוי תמרים מהזן מג'הול ועוסקת גם בזנים נוספים כגון: ארגמני, דקל נור, ברהי, זכרים ועוד.

למעבדה פרוטוקול ריבוי ייחודי בעולם לריבוי תמר מתפרחות.

קרנטינה ליבוא גידולים חדשים לארץ

המעבדה מאושרת על ידי השירותים להגנת הצומח כמעבדת קרנטינה לגידולים שונים המובאים לארץ על ידי משתלות ומגדלים. בשנים האחרונות היינו שותפים בהבאת זני בננות, אוכמניות ועוד.

שותפות במחקרים לעריכה גנטית

המעבדה שותפה בהכנת תרחיפי תאים בבננות במסגרת המייזם הארצי לפיתוח זני בננות עמידות לפוזריום ביחד עם מיג"ל, מכון הוולקני ומכון ויצמן.

ניקוי מוירוסים ומחלות

המעבדה עוסקת בניקוי צמחי אם במגוון גידולים ממחלות ווירוסים, פעולה המסייעת רבות לשיפור התוצאות החקלאיות בשלבי הגידול השונים.

שמירת בנקים למטפחים

אנו שומרים בנק גיבוי למגדלים ומטפחים בגידולים שונים כדוגמת עגבניות, אוכמניות, בננות ועוד.

ריבוי חומר נקי לצמחי אם

ריבוי חומר צמחי נקי בגידולים השונים כדוגמת קאנות, שום ועוד מאפשר קבלת תוצאות גידוליות טובות לאורך זמן ממושך יחסית.