אודות חוות נסיונות

חוות הניסיונות הינה מרכז המחקר החקלאי האזורי. למרות שמטרתה העיקרית הינה ביצוע מחקרים אזוריים בבננות ופירות סובטרופיים אחרים, היא ידועה ביכולותיה ובמתקניה ולכן משמשת קהילה חקלאית רחבה יותר. בחווה מתקיימים שיתופי פעולה רבים עם מוסדות כגון מו"פ צפון, מכון וולקאני וחברות מסחריות.
החווה גם מספקת ידע הן בתחומי המחקר והן בתחומי המטאורולוגיה החקלאית. אנו מקיימים כ-25 מחקרים בשנה בין היתר גם בחלקות המשקיות. המחקרים מבוצעים תוך שימת דגש על חקלאות מדייקת ואופטימיזציה של הגידול.

מטרות המרכז

  1. קיום מחקר חקלאי תוך ליווי והטמעת היישומים בחקלאות באזורים סובטרופיים.
  2. פיתוח כלים להתמודדות עם משברים וקשיים בהווה ובעתיד כגון שינויי אקלים, איכות וזמינות מים, מחלות קרקע וצמחים.
  3. פיתוח וייזום שיתופי פעולה לאומיים ובינלאומיים.
  4. הכרה בחשיבות החינוך לחקלאות וביכולות המרכז לשמש תשתית תומכת למוסדות החינוך והאקדמיה האזוריים.
  5. פיתוח ידע, טכנולוגיה ומוצרים בתחום המטאורולוגיה החקלאית להגדלת כושר הייצור ואיכות התוצרת החקלאית תוך שמירה על קיימות והסביבה.

הישגים

  • קידום ענף הבננה בישראל.
  • שיפור יעילות שימוש במים ודשנים בגידולים שונים כגון: בננה, מנגו ואבוקדו.
  • שיפור התמודדות עם מזיקים ומחלות.
  • מעורבות במערכות החינוך והאקדמיה האזוריות בין היתר על ידי קיום מחקרים ועבודות בחווה.