שירותי מחקר חקלאי

הבננה, גידול המטע העיקרי בעמק הירדן, הן בשטחו והן בתרומתן הכלכלית, הובא לעמק כגידול חקלאי בסמוך לראשית ההתיישבות העברית, לפני כ- 100 שנה. מאמצים רבים של מחקר ופתוח נדרשו כדי לבסס אגרוטכניקה שתאפשר לגדל בהצלחה בתנאי האקלים שלנו צמח שמוצאו טרופי. שיטות הגידול המיוחדות לנו פותחו באמצעות המרכז האזורי למחקר חקלאי בעמק הירדן (בעבר: ועדת הניסיונות של עמק הירדן) המלווה את הענף מראשיתו. תחומי המו"פ העיקריים בהם עסקנו במשך השנים היו כלהלן:

 • הכנת שטח לנטיעה וטיוב הקרקע.
 • זיהוי התקופות המיטביות והשיטות המתאימות לנטיעה, דילול והכוונת הפריחה.
 • מחזור גידולים.
 • השקיה, ניקוז, שימור קרקע, הגנת הרוח.
 • זיבול ודישון, והזנה עלוותית.
 • הגנת הצומח, הדברת מחלות ומזיקים.
 • הכנסת זנים חדשים וטיפוחם.
 • פיתוח השימוש בשתילים מתרבית רקמה.
צילום: ד"ר יאיר ישראלי

המחקר האזורי פועל בשיתוף עם מו"פ צפון ומתמקד בנושאים הבאים:

 • שימוש במים מושבים.
 • חסכון במים ושיפור באיכות הפרי וביבול על ידי גידול בבתי רשת ובדרכים נוספות.
 • התאמת קלונים לגידול בבתי רשת.
 • טיפול ב"עייפות הקרקע".

כמו כן אנו מקיימים מחקרים בגידולי המנגו והאבוקדו הבאים לתת מענה בנושאים כגון סירוגיות, שיפור התפלגות גודל הפרי לרווח מיטבי, זנים שונים המאפשרים את פריסת משך שיווק הפרי, התאמת כנות וזנים לאזור, טכנולוגיות חדשות בתחום החקלאות ועוד.

בחוות המחקר ניתנים גם שירותי מחקר חקלאי למגוון תחומים במגזר העצמאי, ברשותנו מערכות ליזימטרים, חממות מבוקרות, שטחי גידול וציוד ניטור וחישה בתחום החקלאות.