מפת קרקעות

כשמדובר בקרקע מתקיים במלואו הביטוי התלמודי "אין תוכו כברו".
חלקה חקלאית שנראית לכאורה אחידה במבט על פני השטח, עלולה להסתיר מגבלות קרקע שישפיעו על טיב המטע, כגון:

  • מיעוט עומק קרקע עד להופעת אבן
  • מבנה דחוס המאט את קצב ההתנקזות של עודפי המים באזור בית השורשים
  • חוואר שפוגע בהתפתחות העץ

לעיתים, אזורים בתוך אותה חלקה עשויים להיות בעלי תכונות ומגבלות קרקע שונות.

נטיעה ללא מידע מוקדם על תכונות הקרקע בחלקה, עלולה להוביל לתוצאות כלכליות נחותות ואף להפסד למגדל.

סקר קרקע הינו כלי מרכזי והכרחי בכדי לזהות את מידת ההתאמה של חלקה לנטיעה ולתכנון את מממשק ההשקיה והדישון לקבלת יבול גבוה ואיכותי.

סקר קרקע מתבצע בבורות פזורים על פני החלקה במטרה לזהות את המאפיינים שלה. בסקר נלמדות ונרשמות תכונות הקרקע באופקים (עומקים) שונים ונלקחים מדגמי קרקע (על פי בורות ועומקים) לאנליזה כימית במעבדה. השילוב של איסוף מידע בשדה ובמעבדה, מאפשרים לאפיין את תכונות החלקה, לחלק את החלקה לאזורים ולנצל זאת לתכנון מיטבי של הנטיעה ושל ממשק ההשקיה. לעיתים מזוהים אזורים בעייתיים ואף פסולים לנטיעה. כל המידע הזה מתורגם ליעוד החלקה לנטיעה, לבחירת הגידול המתאים ביותר מבחינה קרקעית.

המידע הנאסף בסקרי הקרקע מוגש ומונגש למגדל. מידע זה מתייחס לתכונות הקבועות של הקרקע, על כן זה יישאר רלוונטי אם וכאשר המשק ישקול לטעת גידול חדש אחרי עקירת הגידול המקורי, גם אם זה קורה כעבור שנים רבות. לעיתים חלקות שנפסלו בעבר, עשויות להתאים לנטיעה מאוחר יותר בזכות טכנולוגיות חדשות, גם במקרה זה המידע שנאסף ובו הסיבה לפסילה, עשוי להואיל רבות בעת התאמת טכנולוגיות אלו.

המידע שנאסף בסקרי הקרקע נשמר במעבדת שרות השדה צמח, מוכנס ל מערכת GIS ועומד לרשות החקלאי, המדריך והחוקר לאורך השנים.

שרות השדה צמח מתמחה בתחום סקרי הקרקע ליעוד קרקעות לנטיעה: הסקר מבוצע על ידי אגרונום אשר גם דוגם את הקרקע לבדיקה במעבדה ובסוף הניתוח מנפיק דוח הכולל תיאור הממצאים בשדה, פירוש תוצאות המעבדה והמלצות למגדל.

דוגמת תקריב של חלקות אחד המשקים.החלקות נצבעו בסגול ובהן ציון מיקום סקרי הקרקע, הנמצא במערכת לשרות המשק
דוגמת תקריב של חלקות אחד המשקים.החלקות נצבעו בסגול ובהן ציון מיקום סקרי הקרקע, הנמצא במערכת לשרות המשק