פעילויות נוספות

סיור: מסע בשביל הבננה

סיור המתקיים בחווה הארצית לחקר הבננה בצמח, בהדרכת אנשי צוות המחקר. הסיור משלב בתוכו מגוון תחומים שממרכזיים בהם הינם:

  • גידול צמח הבננה בארץ ומאפייניה הייחודיים
  • הכרות עם ההיסטוריה של הבננה ומוצאה ותפוצתה בעולם
  • הצגת הקשר בין המחקרים השונים לבין תוצאות הגידול.
  • הכרות עם הטכנולוגיות השונות המאפשרות היכרות עם צרכי הצמח, בטחון המזון, פערי תיווך ועוד.

לפירוט על הסיור המלא, ליחצו על הקובץ

קורסים והכשרות

צמח נסיונות רואה חשיבות בהעשרת העובדים והמנהלים בענפי החקלאות השונים. לרשותנו מערך הדרכה ואנו מקיימים קורסים והשתלמויות במגוון נושאים כדוגמת:

  • בטיחות לישראלים ועובדים זרים
  • קורסי השקייה ודישון
  • קורסי ניהול
  • סיורים והדרכות בשטחים החקלאים ועוד

הקורסים הקרובים

קורס ריסוס
לפירוט על הקורס ליחצו על הקובץ

קורס השקייה ודישון
לפירוט על הקורס ליחצו על הקובץ

קורס ניהול למנהלי ענפי חקלאות ועתודה ניהולית
לפירוט על הקורס ליחצו על הקובץ

מטאורולוגיה חקלאית

צמח ניסיונות רואה במטאורולוגיה החקלאית כלי המביא לידי ביטוי את כל המדדים הדרושים לחקלאי כדי להבין את דרישות הגידול באופן מיטבי. יחד עם הבנת מקדם הגידול, סוג הקרקע, איכות המים ושלב הגידול מתקבלת התמונה המלאה כדי לתת המלצות השקיה ודישון לכל גידול בכל מקום ובכל שלב. בחוות המחקר, הממוקמת בצמח, עומדת תחנה מטאורולוגית ראשית של השירות המטאורולוגי המפיקה נתונים הזמינים לצפייה בכל רגע נתון באתר ומערך של תחנות מטאורולוגיות נוספות המשמשות למטרות שונות. לפרטים צרו קשר.

פיקוח מזיקים

צמח נסיונות מפעילה מערך עבודה של פקחי מזיקים במגוון גידולים: מנגו, הדרים, אבוקדו, שקדים ועוד.
נתוני הפיקוח נאספים בתוכנת S.I.G המאפשרת לראות תמונה אזורית ומגמות בהתפתחות המזיקים השונים.
עבודה זו מאפשרת מתן המלצות במועד הנכון לטיפול וזאת בתיאום עם מדריך הגידול, כל זאת במטרה להפחית את כמות הטיפולים.

הדרכה בתחום שירות השדה

צמח נסיונות משלימה את מערך ההדרכה של שה"מ בדגש על ייעוץ אגרונומי בתחומי הקרקע , הדישון והמטאורולוגיה החקלאית לשם כך אנו מבצעים סקרי קרקע בחלקות המיועדות לנטיעה או לשנטוע במטרה לאפיין את החלקה, לאבחן גורמים העלולים להגביל את התפתחות הגידולים וכך לפגוע ביבול ולבחון את התאמת החלקה לגידולים השונים.
בדיקות עלים וקרקע המבוצעים במעבדת שרות השדה משמשות בסיס למתן המלצות דישון, בדיקות המים, קולחין ושפירים, משמשות לקבוע את איכות מי ההשקיה והתאמתם לגידולים.

פעילות חינוך

צמח נסיונות רואה חשיבות רבה בקירוב ילדים ונוער לחקלאות הישראלית.
במסגרת זו אנו תומכים ומסייעים למגמת חקלאות המטעים בתיכון האזורי בית ירח, ול'צמח בראשית' חוות הלימוד החקלאית של המועצה לגילאי ביה"ס היסודי. בנוסף אנו מארחים ומדריכים קבוצות נוער וילדים לסיורים בחוות הנסיונות ובפעילויות השונות.

ביוזמת צמח נסיונות אנו מקיימים מדי שנה בשיתוף עם מועצה האזורית יום קטיף אשכוליות אזורי. הפרי שנקטף מועבר לעמותת לקט ישראל ומחולק לעמותות המסייעות לנזקקים.